Položky eshopu mobilní klec nebo truhlíková stěna můžete objednat i emailem či telefonicky.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:Vítězslav Sobol, Hlavní 143, 664 46 Radostice

 

 

- Oznamuji, že dle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb) tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

……………………………………………………….………………………………………..

 

 

-  objednáno dne: ………………..……………………………………………………

 

 

- Jméno a příjmení kupujícího  …………………………………….

 

 

- Adresa kupujícího  ………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………

 

- Číslo prodejního dokladu: …………………………………………………………………...

 

 

 Kupní cena má být vrácena:

na bankovní účet číslo:

 

 ................................................ /........................

 

- Podpis kupujícího

 

……………………………………………..

 

- Datum

 

……………………………………………